هزینه ۲۰۰ ميليون دلاری برای آموزش دانش‌آموزان اتباع خارجی

هزینه ۲۰۰ ميليون دلاری برای آموزش دانش‌آموزان اتباع خارجی

وزير آموزش و پرورش با اشاره به كمك ۲۰ ميليون دلاری كميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به ايران، گفت: ايران سالانه ۲۰۰ ميليون دلار برای آموزش دانش آموزان اتباع خارجی هزینه می کند.

هزینه ۲۰۰ ميليون دلاری برای آموزش دانش‌آموزان اتباع خارجی

(image)

وزير آموزش و پرورش با اشاره به كمك ۲۰ ميليون دلاری كميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به ايران، گفت: ايران سالانه ۲۰۰ ميليون دلار برای آموزش دانش آموزان اتباع خارجی هزینه می کند.
هزینه ۲۰۰ ميليون دلاری برای آموزش دانش‌آموزان اتباع خارجی

بازی