هر گونه سهل انگاری در اجرای اقتصاد مقاومتی مانعی برای پیشرفت کشور

عضو بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت: نیاز الان کشور ما حضور در وسط میدان کارزار اقتصاد است، هر کسی به نحوی می تواند ایفای نقش کند مهم حضور جهادی در این میدان است.