هر کس تبعیت از ولایت نداشته باشد هلاک خواهد شد 

هر کس تبعیت از ولایت نداشته باشد هلاک خواهد شد 

فرمانده سپاه خراسان جنوبی با بیان اینکه تبعیت از ولایت در کشتی نوح باعث رستگاری مردم شد، گفت: امروز اگر شخصی در هر مسئولیتی که هست تبعیت از ولایت نداشته باشد هلاک خواهد شد.

هر کس تبعیت از ولایت نداشته باشد هلاک خواهد شد 

(image)

فرمانده سپاه خراسان جنوبی با بیان اینکه تبعیت از ولایت در کشتی نوح باعث رستگاری مردم شد، گفت: امروز اگر شخصی در هر مسئولیتی که هست تبعیت از ولایت نداشته باشد هلاک خواهد شد.
هر کس تبعیت از ولایت نداشته باشد هلاک خواهد شد 

لایسنس نود 32 ورژن 9

car