هر ظلمی که می‌شود میخی بر تابوت رژیم‌های دست نشانده منطقه است/ سیاست لاریجانی ادامه دار خواهد بود

هر ظلمی که می‌شود میخی بر تابوت رژیم‌های دست نشانده منطقه است/ سیاست لاریجانی ادامه دار خواهد بود

دبیر کل جامعه مهندسین گفت: بدون شک هر ظلمی که می شود و هر اتفاقی که می افتد یک میخی بر تابوت رژیم های دست نشانده به ویژه آل سعود فرو می کنند.

هر ظلمی که می‌شود میخی بر تابوت رژیم‌های دست نشانده منطقه است/ سیاست لاریجانی ادامه دار خواهد بود

(image)

دبیر کل جامعه مهندسین گفت: بدون شک هر ظلمی که می شود و هر اتفاقی که می افتد یک میخی بر تابوت رژیم های دست نشانده به ویژه آل سعود فرو می کنند.
هر ظلمی که می‌شود میخی بر تابوت رژیم‌های دست نشانده منطقه است/ سیاست لاریجانی ادامه دار خواهد بود

بک لینک رنک 1

دانلود سریال و آهنگ