هر دقیقه جلسه علنی مجلس چند میلیون تومان آب می‌خورد؟

هر دقیقه جلسه علنی مجلس چند میلیون تومان آب می‌خورد؟

«باید ببینیم هر دقیقه مجلس چقدر برای مملکت هزینه دارد؟» این سخن مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی است که در اعتراض به بی‌نظمی جلسات علنی مجلس و تاخیر بدون عذر نشست علنی بهارستان‌نشینان مطرح شد.

هر دقیقه جلسه علنی مجلس چند میلیون تومان آب می‌خورد؟

(image)

«باید ببینیم هر دقیقه مجلس چقدر برای مملکت هزینه دارد؟» این سخن مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی است که در اعتراض به بی‌نظمی جلسات علنی مجلس و تاخیر بدون عذر نشست علنی بهارستان‌نشینان مطرح شد.
هر دقیقه جلسه علنی مجلس چند میلیون تومان آب می‌خورد؟

دانلود سریال و آهنگ