هذیان توهمی از زندگی را نشان می‌دهد

هذیان توهمی از زندگی را نشان می‌دهد

تئاتر فیزیکال هذیان به طراحی و اجرا بهزاد غلامی از روز پنجشنبه ۳۱ تیرماه در سالن موج نو به روی صحنه رفته است.

هذیان توهمی از زندگی را نشان می‌دهد

(image)

تئاتر فیزیکال هذیان به طراحی و اجرا بهزاد غلامی از روز پنجشنبه ۳۱ تیرماه در سالن موج نو به روی صحنه رفته است.
هذیان توهمی از زندگی را نشان می‌دهد

خرید لینک

لردگان