هدف برجام ۲ و ۳ رسیدن از انرژی هسته‌ای به هسته‌ی انرژی کشور است

هدف برجام ۲ و ۳ رسیدن از انرژی هسته‌ای به هسته‌ی انرژی کشور است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هدف برجام‌های ۲ و ۳ آمریکا آن است تا از انرژی هسته‌ای به هسته‌ی انرژی کشور برسد. یعنی ایمانی که پیشرفت و تعالی یک ملت را رقم می زند.

هدف برجام ۲ و ۳ رسیدن از انرژی هسته‌ای به هسته‌ی انرژی کشور است

(image)

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هدف برجام‌های ۲ و ۳ آمریکا آن است تا از انرژی هسته‌ای به هسته‌ی انرژی کشور برسد. یعنی ایمانی که پیشرفت و تعالی یک ملت را رقم می زند.
هدف برجام ۲ و ۳ رسیدن از انرژی هسته‌ای به هسته‌ی انرژی کشور است

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی