هجمه سنگین جنگ نرم در دانشگاه هاست

هجمه سنگین جنگ نرم در دانشگاه هاست

مسئول سازمان بسیج دانشجویی گیلان امروز در جمع مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های استان گیلان گفت: هجمه سنگین جنگ نرم در دانشگاه ها است، باید بسته فعالیتی درستی را در دانشگاه ها پیاده کنیم.

هجمه سنگین جنگ نرم در دانشگاه هاست

(image)

مسئول سازمان بسیج دانشجویی گیلان امروز در جمع مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های استان گیلان گفت: هجمه سنگین جنگ نرم در دانشگاه ها است، باید بسته فعالیتی درستی را در دانشگاه ها پیاده کنیم.
هجمه سنگین جنگ نرم در دانشگاه هاست

فروش بک لینک

مرکز فیلم