هاشمی را به سوریه بفرستید!

هاشمی را به سوریه بفرستید!

مهدی محمدی تحلیل‌گر ارشد مسایل استراتژیک در واکنش به توییت تازه هاشمی در کانال تلگرامش نوشت:

هاشمی را به سوریه بفرستید!

(image)

مهدی محمدی تحلیل‌گر ارشد مسایل استراتژیک در واکنش به توییت تازه هاشمی در کانال تلگرامش نوشت:
هاشمی را به سوریه بفرستید!

بازی آزاد

باران دانلود