نیروهای جریان فتنه در بدنه دانشگاه‌ها و وزارت علوم رخنه کردند

نیروهای جریان فتنه در بدنه دانشگاه‌ها و وزارت علوم رخنه کردند

قائم مقام بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس گفت: متاسفانه به مطالبه رهبر انقلاب در خصوص عدم حضور جریان‌های خاص سیاسی در دانشگاه‌ها به شکل درست عمل نشده است تا جایی که شاهد هستیم بعضی از نیروهای جریان فتنه در بدنه دانشگاه‌ها و وزارت علوم نقش اساسی دارند.

نیروهای جریان فتنه در بدنه دانشگاه‌ها و وزارت علوم رخنه کردند

(image)

قائم مقام بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس گفت: متاسفانه به مطالبه رهبر انقلاب در خصوص عدم حضور جریان‌های خاص سیاسی در دانشگاه‌ها به شکل درست عمل نشده است تا جایی که شاهد هستیم بعضی از نیروهای جریان فتنه در بدنه دانشگاه‌ها و وزارت علوم نقش اساسی دارند.
نیروهای جریان فتنه در بدنه دانشگاه‌ها و وزارت علوم رخنه کردند

خرید vpn ویندوزفون

wolrd press news