نگرانی شدید دختر شیخ زکزاکی از حال پدر

نگرانی شدید دختر شیخ زکزاکی از حال پدر

سهیلا زکزاکی که مدت کوتاهی را همراه وی در بازداشت سپری کرده در مصاحبه با پرس تی‌وی گفت که پدرش در یورش مزبور یک چشم خود را از دست داده و ممکن است چشم دیگر خود را نیز بر اثر جراحات وارده در زمان دستگیری از دست بدهد.

نگرانی شدید دختر شیخ زکزاکی از حال پدر

(image)

سهیلا زکزاکی که مدت کوتاهی را همراه وی در بازداشت سپری کرده در مصاحبه با پرس تی‌وی گفت که پدرش در یورش مزبور یک چشم خود را از دست داده و ممکن است چشم دیگر خود را نیز بر اثر جراحات وارده در زمان دستگیری از دست بدهد.
نگرانی شدید دختر شیخ زکزاکی از حال پدر

خرید بک لینک رنک 1

ماشین های جدید