نگاه غیرکارشناسی سیاسیون کهگیلویه و بویراحمد به طرح ها

نگاه غیرکارشناسی سیاسیون کهگیلویه و بویراحمد به طرح ها
؛
رئیس دانشگاه یاسوج با تاکید بر اینکه مدیران سیاسی به دنبال دادن آمار و بیلان خروجی کاری هستند گفت: خسارت نگاه غیرکارشناسی سیاسیون کهگیلویه و بویراحمد به طرح ها در دراز مدت جبران ناپذیر است
به گزارش از یاسوج، محمودرضا رحیمی در نشست اتاق فکر دانشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور برخی مسئولان کشوری و استانی برگزار شد اظهار داشت: اتاق های فکر به عنوان حلقه ارتباطی بین نخبگان، دانشگاهیان و مدیریت اجرایی کشور بوده و دانشگاه ها باید به عنوان قلب تپنده جریان فکری، نقادی بی طرفانه و ارائه راه حل …

نگاه غیرکارشناسی سیاسیون کهگیلویه و بویراحمد به طرح ها

؛
رئیس دانشگاه یاسوج با تاکید بر اینکه مدیران سیاسی به دنبال دادن آمار و بیلان خروجی کاری هستند گفت: خسارت نگاه غیرکارشناسی سیاسیون کهگیلویه و بویراحمد به طرح ها در دراز مدت جبران ناپذیر است
به گزارش از یاسوج، محمودرضا رحیمی در نشست اتاق فکر دانشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور برخی مسئولان کشوری و استانی برگزار شد اظهار داشت: اتاق های فکر به عنوان حلقه ارتباطی بین نخبگان، دانشگاهیان و مدیریت اجرایی کشور بوده و دانشگاه ها باید به عنوان قلب تپنده جریان فکری، نقادی بی طرفانه و ارائه راه حل …
نگاه غیرکارشناسی سیاسیون کهگیلویه و بویراحمد به طرح ها

شهرداری