نگاه به قطعه ساز داخلی نباید متفاوت از نگاه به قطعه ساز خارجی باشد

نگاه به قطعه ساز داخلی نباید متفاوت از نگاه به قطعه ساز خارجی باشد

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت گفت: ارتباط با زنجیره تامین جهانی قطعه‌سازی و خودروسازی باید از سوی قطعه سازان مورد توجه قرار گیرد و در این راستا این وزارتخانه آماده ارائه حمایت‌های لازم است.

نگاه به قطعه ساز داخلی نباید متفاوت از نگاه به قطعه ساز خارجی باشد

(image)

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت گفت: ارتباط با زنجیره تامین جهانی قطعه‌سازی و خودروسازی باید از سوی قطعه سازان مورد توجه قرار گیرد و در این راستا این وزارتخانه آماده ارائه حمایت‌های لازم است.
نگاه به قطعه ساز داخلی نباید متفاوت از نگاه به قطعه ساز خارجی باشد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

wolrd press news