نمی‌توان اسد را به زور کنار زد/ هر جا بتوانیم، در برابر ایران می‌ایستیم

نمی‌توان اسد را به زور کنار زد/ هر جا بتوانیم، در برابر ایران می‌ایستیم

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه تفصیلی با شبکه بلومبرگ، در مورد موضوعات مختلف از جمله عربستان، عراق، ایران و سوریه صحبت کرد.

نمی‌توان اسد را به زور کنار زد/ هر جا بتوانیم، در برابر ایران می‌ایستیم

(image)

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه تفصیلی با شبکه بلومبرگ، در مورد موضوعات مختلف از جمله عربستان، عراق، ایران و سوریه صحبت کرد.
نمی‌توان اسد را به زور کنار زد/ هر جا بتوانیم، در برابر ایران می‌ایستیم

لردگان