نمایش ضعف کشورهای عربی در نشست «نواکشوت»

نمایش ضعف کشورهای عربی در نشست «نواکشوت»

جنبش مقاومت فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای با انتقاد از حذف قضیه فلسطین از بیانیه پایانی اجلاس سران عرب در نواکشوت، یادآوری کرد، این نشست ضعف کشورهای عربی را به نمایش گذاشت.

نمایش ضعف کشورهای عربی در نشست «نواکشوت»

(image)

جنبش مقاومت فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای با انتقاد از حذف قضیه فلسطین از بیانیه پایانی اجلاس سران عرب در نواکشوت، یادآوری کرد، این نشست ضعف کشورهای عربی را به نمایش گذاشت.
نمایش ضعف کشورهای عربی در نشست «نواکشوت»

ماشین های جدید