نقل قول علامه طباطبایی درباره توفیقش در نوشتن تفسیر المیزان

نقل قول علامه طباطبایی درباره توفیقش در نوشتن تفسیر المیزان

تولیت آستان قدس رضوی گفت: از علامه طباطبایی نقل شده که فرمودند در حقیقت همسرم تفسیر المیزان را نوشته اگر دلدادگی و همراهی او نبود این توفیق نصیب من نمی شد.

نقل قول علامه طباطبایی درباره توفیقش در نوشتن تفسیر المیزان

(image)

تولیت آستان قدس رضوی گفت: از علامه طباطبایی نقل شده که فرمودند در حقیقت همسرم تفسیر المیزان را نوشته اگر دلدادگی و همراهی او نبود این توفیق نصیب من نمی شد.
نقل قول علامه طباطبایی درباره توفیقش در نوشتن تفسیر المیزان

بک لینک رنک 1

تلگرام