نقش دانشگاه‌ها در حل مشکلات کشور ضروری است/ تقاضای بالای مبادلات علمی در کشورهای همجوار منجر به توسعه و نشر علم می‌شود

نقش دانشگاه‌ها در حل مشکلات کشور ضروری است/ تقاضای بالای مبادلات علمی در کشورهای همجوار منجر به توسعه و نشر علم می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری نقش دانشگاه‌ها را در حل مشکلات کشور مهم خواند و گفت: باید اجازه دهیم دانشجویان مسائل روز را ارائه کنند، چراکه بخش صنعت نیازمند تحقیقات آنان است.

نقش دانشگاه‌ها در حل مشکلات کشور ضروری است/ تقاضای بالای مبادلات علمی در کشورهای همجوار منجر به توسعه و نشر علم می‌شود

(image)

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری نقش دانشگاه‌ها را در حل مشکلات کشور مهم خواند و گفت: باید اجازه دهیم دانشجویان مسائل روز را ارائه کنند، چراکه بخش صنعت نیازمند تحقیقات آنان است.
نقش دانشگاه‌ها در حل مشکلات کشور ضروری است/ تقاضای بالای مبادلات علمی در کشورهای همجوار منجر به توسعه و نشر علم می‌شود

خرم خبر