نقشه هواشناسی ۱۲ خرداد به تفکیک مراکز استانی

نقشه هواشناسی ۱۲ خرداد به تفکیک مراکز استانی

سازمان هواشناسی اعلام کرد: برای فردا در ساعات بعدازظهر با وزش باد شدید موقتی در مناطقی از جنوب و جنوب غرب کشور احتمال وقوع پدیده گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

نقشه هواشناسی ۱۲ خرداد به تفکیک مراکز استانی

(image)

سازمان هواشناسی اعلام کرد: برای فردا در ساعات بعدازظهر با وزش باد شدید موقتی در مناطقی از جنوب و جنوب غرب کشور احتمال وقوع پدیده گرد و خاک پیش بینی می‌شود.
نقشه هواشناسی ۱۲ خرداد به تفکیک مراکز استانی

bluray movie download