نعیم قاسم: علت اصلی پیروزی مقاومت، ایمان آن به خداوند است

نعیم قاسم: علت اصلی پیروزی مقاومت، ایمان آن به خداوند است

شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، اعلام کرد: بسیاری تصور می کنند که ما با سلاح اسرائیل را شکست دادیم، اما ما به آنها می گوییم که علت پیروزی ما حجاب [و پوشش زنان مان] است و کودکان ما را تربیت می کند.

نعیم قاسم: علت اصلی پیروزی مقاومت، ایمان آن به خداوند است

(image)

شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، اعلام کرد: بسیاری تصور می کنند که ما با سلاح اسرائیل را شکست دادیم، اما ما به آنها می گوییم که علت پیروزی ما حجاب [و پوشش زنان مان] است و کودکان ما را تربیت می کند.
نعیم قاسم: علت اصلی پیروزی مقاومت، ایمان آن به خداوند است

خبر جدید