نظم منطقه‌ای که آمریکا به دنبال ایجاد آن بود از هم پاشیده است

نظم منطقه‌ای که آمریکا به دنبال ایجاد آن بود از هم پاشیده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نظم یگانه‌ای که امریکا بدنبال ایجاد آن بود به هم ریخته زیرا آنها ظرفیت ایجاد چنین امری را نداشتند.

نظم منطقه‌ای که آمریکا به دنبال ایجاد آن بود از هم پاشیده است

(image)

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نظم یگانه‌ای که امریکا بدنبال ایجاد آن بود به هم ریخته زیرا آنها ظرفیت ایجاد چنین امری را نداشتند.
نظم منطقه‌ای که آمریکا به دنبال ایجاد آن بود از هم پاشیده است

آپدیت نود 32 ورژن 4

تکنولوژی جدید