نظر سنجی اینترنتی طرفداران داعش/ دفعه بعد در کدام کشور بمب‌گذاری کنیم؟

نظر سنجی اینترنتی طرفداران داعش/ دفعه بعد در کدام کشور بمب‌گذاری کنیم؟

طرفداران داعش پس از حملات عناصر این گروه تروریستی به فرودگاه و مترو بروکسل، این بار با مطرح کردن نظرسنجی اینترنتی در پی زمینه سازی برای هدف بعدی حملات خود هستند.

نظر سنجی اینترنتی طرفداران داعش/ دفعه بعد در کدام کشور بمب‌گذاری کنیم؟

(image)

طرفداران داعش پس از حملات عناصر این گروه تروریستی به فرودگاه و مترو بروکسل، این بار با مطرح کردن نظرسنجی اینترنتی در پی زمینه سازی برای هدف بعدی حملات خود هستند.
نظر سنجی اینترنتی طرفداران داعش/ دفعه بعد در کدام کشور بمب‌گذاری کنیم؟

اخبار دنیای تکنولوژی

عرفان دینی