نظرسنجی گالوپ در مورداعتماد به اقتصاد آمریکا

نظرسنجی گالوپ در مورداعتماد به اقتصاد آمریکا

براساس نظرسنجی موسسه گالوپ، میزان اعتماد به اقتصاد آمریکا در پائین‌ترین حد خود در سال ۲۰۱۶ قرار دارد.

نظرسنجی گالوپ در مورداعتماد به اقتصاد آمریکا

(image)

براساس نظرسنجی موسسه گالوپ، میزان اعتماد به اقتصاد آمریکا در پائین‌ترین حد خود در سال ۲۰۱۶ قرار دارد.
نظرسنجی گالوپ در مورداعتماد به اقتصاد آمریکا

خرید بک لینک

مرکز فیلم