نظام آموزش و پرورش، خودش یک مشکل است

نظام آموزش و پرورش، خودش یک مشکل است

رئیس تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گفت: آموزش وپرورش آموزه‌های مطلوب را در بین دانش آموزان نهادینه نمی‌کند و به همین دلیل است که بنگاه‌های اقتصادی، جامعه شناسان و نخبگان سیاسی نمی‌توانند از آنها استفاده کنند.

نظام آموزش و پرورش، خودش یک مشکل است

(image)

رئیس تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گفت: آموزش وپرورش آموزه‌های مطلوب را در بین دانش آموزان نهادینه نمی‌کند و به همین دلیل است که بنگاه‌های اقتصادی، جامعه شناسان و نخبگان سیاسی نمی‌توانند از آنها استفاده کنند.
نظام آموزش و پرورش، خودش یک مشکل است

دانلود فیلم با لینک مستقیم