نصرالله: وظیفه داریم پیگیر وضعیت دیپلمات‌های ربوده شده ایران باشیم

نصرالله: وظیفه داریم پیگیر وضعیت دیپلمات‌های ربوده شده ایران باشیم

دبیر کل حزب الله گفت لبنان وظیفه دارد برای تعیین وضعیت دیپلماتهای ایرانی ربوده شده تلاش کند و این وظیفه قانونی و اخلاقی ماست.

نصرالله: وظیفه داریم پیگیر وضعیت دیپلمات‌های ربوده شده ایران باشیم

(image)

دبیر کل حزب الله گفت لبنان وظیفه دارد برای تعیین وضعیت دیپلماتهای ایرانی ربوده شده تلاش کند و این وظیفه قانونی و اخلاقی ماست.
نصرالله: وظیفه داریم پیگیر وضعیت دیپلمات‌های ربوده شده ایران باشیم

پرس نیوز