نصب مخزن پسماند خشک در بوستان‌های منطقه ۷

نصب مخزن پسماند خشک در بوستان‌های منطقه ۷

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ از اجرای طرح جانمایی مخازن تفکیک پسماند خشک در بوستان‌های سطح این منطقه برای اولین بار در شهر تهران خبر داد.

نصب مخزن پسماند خشک در بوستان‌های منطقه ۷

(image)

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ از اجرای طرح جانمایی مخازن تفکیک پسماند خشک در بوستان‌های سطح این منطقه برای اولین بار در شهر تهران خبر داد.
نصب مخزن پسماند خشک در بوستان‌های منطقه ۷

پامنا موبایل لپ تاپ