نصب تجهیزات بومی مخابرات نوری در ۱۰۰ شهر نیمه شرقی کشور

نصب تجهیزات بومی مخابرات نوری در ۱۰۰ شهر نیمه شرقی کشور
مهندسان کشورمان در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، تجهیزات انتقال شبکه های مخابراتی نوری (DWDM ) را در قالب پروژه «توانا» برای ۱۰۰ شهر نیمه شرقی کشور، تولید می کنند.
موبنا – علی علویان مدیر پروژه بومی «توانا» گفت: از نقاط مثبت این طرح، دانش کاملا بومی ساخت تجهیزات است که اشتغال برای حدود ۵۰ نفر از نخبگان کشور در این حوزه (شبکه های مخابراتی، الکترونیک و نرم افزار) را به دنبال داشته و باعث کاهش حدود ۷۰ درصدی خروج ارز از کشور شده است.
وی با اشاره به محصولات تولیدی که در دو بخش سخت افزار و نرم …

نصب تجهیزات بومی مخابرات نوری در ۱۰۰ شهر نیمه شرقی کشور

مهندسان کشورمان در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، تجهیزات انتقال شبکه های مخابراتی نوری (DWDM ) را در قالب پروژه «توانا» برای ۱۰۰ شهر نیمه شرقی کشور، تولید می کنند.
موبنا – علی علویان مدیر پروژه بومی «توانا» گفت: از نقاط مثبت این طرح، دانش کاملا بومی ساخت تجهیزات است که اشتغال برای حدود ۵۰ نفر از نخبگان کشور در این حوزه (شبکه های مخابراتی، الکترونیک و نرم افزار) را به دنبال داشته و باعث کاهش حدود ۷۰ درصدی خروج ارز از کشور شده است.
وی با اشاره به محصولات تولیدی که در دو بخش سخت افزار و نرم …
نصب تجهیزات بومی مخابرات نوری در ۱۰۰ شهر نیمه شرقی کشور

عکس