نشست گفتمان«اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

نشست گفتمان«اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی سلسله نشست‌های اقتصاد اسلامی را در راستای شعار سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برگزار می‌کند.

نشست گفتمان«اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

(image)

گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی سلسله نشست‌های اقتصاد اسلامی را در راستای شعار سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برگزار می‌کند.
نشست گفتمان«اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

خرید بک لینک

دانلود موزیک