نشست مدیران و نخبگان استان در تهران

نشست مدیران و نخبگان استان در تهران
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: توسعه استان نیازمند مشارکت مسئولان در سطح استانی و ملی و نخبگان است.

نشست مدیران و نخبگان استان در تهران

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: توسعه استان نیازمند مشارکت مسئولان در سطح استانی و ملی و نخبگان است.
نشست مدیران و نخبگان استان در تهران

خرید بک لینک

سپهر نیوز