نشست آشنایی منتخبان مجلس دهم برگزار شد

نشست آشنایی منتخبان مجلس دهم برگزار شد

نشست آشنایی منتخبان مجلس دهم با کارکردهای پارلمان برگزار شد؛ معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی در این نشست از چابک‌سازی امور دیوانی مجلس برای خدمت به نمایندگان خبر داد و معاون اداره قوانین گفت: هیئت‌ رئیسه سنی تا سه‌شنبه هفته جاری کارکرد دارد.

نشست آشنایی منتخبان مجلس دهم برگزار شد

(image)

نشست آشنایی منتخبان مجلس دهم با کارکردهای پارلمان برگزار شد؛ معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی در این نشست از چابک‌سازی امور دیوانی مجلس برای خدمت به نمایندگان خبر داد و معاون اداره قوانین گفت: هیئت‌ رئیسه سنی تا سه‌شنبه هفته جاری کارکرد دارد.
نشست آشنایی منتخبان مجلس دهم برگزار شد

فیلم سریال آهنگ