نشست‌ مشترک مجلس و شورای نگهبان دو هفته یک بار برگزار می‌شود

نشست‌ مشترک مجلس و شورای نگهبان دو هفته یک بار برگزار می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان از برگزاری نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و این شورا در عصر روز گذشته خبر داد و گفت: مقرر شد که این جلسات هر دو هفته یکبار برگزار شود.

نشست‌ مشترک مجلس و شورای نگهبان دو هفته یک بار برگزار می‌شود

(image)

سخنگوی شورای نگهبان از برگزاری نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و این شورا در عصر روز گذشته خبر داد و گفت: مقرر شد که این جلسات هر دو هفته یکبار برگزار شود.
نشست‌ مشترک مجلس و شورای نگهبان دو هفته یک بار برگزار می‌شود

خرید رنک گوگل

خبرگزاری مهر