نزاع و آتش‌سوزی در اردوگاه پناهجویان در آلمان

نزاع و آتش‌سوزی در اردوگاه پناهجویان در آلمان

اردوگاه پناهجویان در دوسلدورف آلمان پس از درگیری گروهی از پناهجویان به آتش کشیده شد.

نزاع و آتش‌سوزی در اردوگاه پناهجویان در آلمان

(image)

اردوگاه پناهجویان در دوسلدورف آلمان پس از درگیری گروهی از پناهجویان به آتش کشیده شد.
نزاع و آتش‌سوزی در اردوگاه پناهجویان در آلمان

روزنامه قانون