نرخ حداقل دستمزد در ونزوئلا ۳۰ درصد افزایش یافت

نرخ حداقل دستمزد در ونزوئلا ۳۰ درصد افزایش یافت

رئیس جمهوری ونزوئلا برای مقابله با نرخ تورمی که حاصل کاهش بهای جهانی نفت و جنگ اقتصادی گروه های اپوزیسیون علیه دولت وی است، نرخ حداقل دستمزد را افزایش داد.

نرخ حداقل دستمزد در ونزوئلا ۳۰ درصد افزایش یافت

(image)

رئیس جمهوری ونزوئلا برای مقابله با نرخ تورمی که حاصل کاهش بهای جهانی نفت و جنگ اقتصادی گروه های اپوزیسیون علیه دولت وی است، نرخ حداقل دستمزد را افزایش داد.
نرخ حداقل دستمزد در ونزوئلا ۳۰ درصد افزایش یافت

آپدیت نود 32 شش ماهه

خبرگزاری اصفحان