نخست‌وزیر جدید سوریه انتخاب شد

نخست‌وزیر جدید سوریه انتخاب شد

وزیر سابق انرژی سوریه به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب و مسئول تشکیل کابینه شد.

نخست‌وزیر جدید سوریه انتخاب شد

(image)

وزیر سابق انرژی سوریه به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب و مسئول تشکیل کابینه شد.
نخست‌وزیر جدید سوریه انتخاب شد

خبر جدید