نخستین صکوک اجاره دولت در فرابورس ایران کشف قیمت شد

نخستین صکوک اجاره دولت در فرابورس ایران کشف قیمت شد

عرضه اولیه نخستین صکوک اجاره دولت صبح روز شنبه، چهارم اردیبهشت ماه در فرابورس ایران انجام شد.

نخستین صکوک اجاره دولت در فرابورس ایران کشف قیمت شد

(image)

عرضه اولیه نخستین صکوک اجاره دولت صبح روز شنبه، چهارم اردیبهشت ماه در فرابورس ایران انجام شد.
نخستین صکوک اجاره دولت در فرابورس ایران کشف قیمت شد

لایسنس نود 32 ورژن 6

bluray movie download