نخستين فرمانده شهيد ارتش که امام(ره) بر پیکرش نماز خواندند + عکس

نخستين فرمانده شهيد ارتش که امام(ره) بر پیکرش نماز خواندند + عکس

شهيد سرلشكر محمد فراشاهي در ۲۸ مهرماه ‌۱۳۱۶، در خانواده‌اي مؤمن و با اصالت يزدي، در شهر مقدس قم به دنيا آمد و در بحبوحه انقلاب به عنوان يكي از فرماندهان نيروي زميني ارتش انجام وظيفه مي كرد.

نخستين فرمانده شهيد ارتش که امام(ره) بر پیکرش نماز خواندند + عکس

(image)

شهيد سرلشكر محمد فراشاهي در ۲۸ مهرماه ‌۱۳۱۶، در خانواده‌اي مؤمن و با اصالت يزدي، در شهر مقدس قم به دنيا آمد و در بحبوحه انقلاب به عنوان يكي از فرماندهان نيروي زميني ارتش انجام وظيفه مي كرد.
نخستين فرمانده شهيد ارتش که امام(ره) بر پیکرش نماز خواندند + عکس

بک لینک رنک 7

wolrd press news