نخبگان دانشگاهی گفتمان اقتصاد مقاومتی را تبیین کنند

نخبگان دانشگاهی گفتمان اقتصاد مقاومتی را تبیین کنند
رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان گفت: نخبگان و صاحب نظران دانشگاهی اقتصاد مقاومتی را با گفتمان سازی از فاز شعار وارد مرحله عملیاتی کنند.

نخبگان دانشگاهی گفتمان اقتصاد مقاومتی را تبیین کنند

رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان گفت: نخبگان و صاحب نظران دانشگاهی اقتصاد مقاومتی را با گفتمان سازی از فاز شعار وارد مرحله عملیاتی کنند.
نخبگان دانشگاهی گفتمان اقتصاد مقاومتی را تبیین کنند

اس ام اس جدید

خرید غذا