نتیجه یکماه درگیری در سوریه

نتیجه یکماه درگیری در سوریه

حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در درگیری ‌های این کشور در ماه گذشته حدود چهار هزارو ۸۰۰ نفر کشته شده اند.

نتیجه یکماه درگیری در سوریه

(image)

حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در درگیری ‌های این کشور در ماه گذشته حدود چهار هزارو ۸۰۰ نفر کشته شده اند.
نتیجه یکماه درگیری در سوریه

مدرسه