نتانیاهو: در تأخیر فروش سلاح روسیه به ایران نقش داشتیم

نتانیاهو: در تأخیر فروش سلاح روسیه به ایران نقش داشتیم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید هیچ کشوری جای آمریکا را در سیاست خارجی اسرائیل نمی‌گیرد ولی رابطه با روسیه برای صهیونیست‌ها مهم است و تأخیر در فروش اس-۳۰۰ یکی از نتایج این رابطه راهبردی بوده است.

نتانیاهو: در تأخیر فروش سلاح روسیه به ایران نقش داشتیم

(image)

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید هیچ کشوری جای آمریکا را در سیاست خارجی اسرائیل نمی‌گیرد ولی رابطه با روسیه برای صهیونیست‌ها مهم است و تأخیر در فروش اس-۳۰۰ یکی از نتایج این رابطه راهبردی بوده است.
نتانیاهو: در تأخیر فروش سلاح روسیه به ایران نقش داشتیم

میهن دانلود