نباید رقابت را بین من و لاریجانی محدود کرد/ فراکسیون تصمیم می‌گیرد

نباید رقابت را بین من و لاریجانی محدود کرد/ فراکسیون تصمیم می‌گیرد

منتخب مردم تهران در مجلس دهم در خصوص رقابت با لاریجانی بر سر ریاست مجلس گفت: اولاً ممکن است نامزدهای دیگری هم باشد و نباید رقابت را به دو نفر محدود کرد.

نباید رقابت را بین من و لاریجانی محدود کرد/ فراکسیون تصمیم می‌گیرد

(image)

منتخب مردم تهران در مجلس دهم در خصوص رقابت با لاریجانی بر سر ریاست مجلس گفت: اولاً ممکن است نامزدهای دیگری هم باشد و نباید رقابت را به دو نفر محدود کرد.
نباید رقابت را بین من و لاریجانی محدود کرد/ فراکسیون تصمیم می‌گیرد

بک لینک رنک 7

میهن دانلود