نام‌نویسی رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» آغاز شد

نام‌نویسی رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» آغاز شد

نام‌نویسی دومین دوره رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» با هدف شناسایی استعدادهای قرآنی نوجوان کشور آغاز شد. این مسابقات در سه مرحله ویژه قرآن‌آموزان طرح ملی تلاوت برپا می‌شود.

نام‌نویسی رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» آغاز شد

(image)

نام‌نویسی دومین دوره رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» با هدف شناسایی استعدادهای قرآنی نوجوان کشور آغاز شد. این مسابقات در سه مرحله ویژه قرآن‌آموزان طرح ملی تلاوت برپا می‌شود.
نام‌نویسی رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» آغاز شد

خرید رنک گوگل

نفت آموزش پرورش دولتی