ناجا آماده انتقال دانش و مهارت به سوریه است

ناجا آماده انتقال دانش و مهارت به سوریه است

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران حامی کشورهای استکبار ستیز است گفت: امروز محور مقاومت سوریه است و مقاومت، پایداری ملت و دولت سوریه قابل قدردانی و موجب ناامیدی دشمنان است.

ناجا آماده انتقال دانش و مهارت به سوریه است

(image)

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران حامی کشورهای استکبار ستیز است گفت: امروز محور مقاومت سوریه است و مقاومت، پایداری ملت و دولت سوریه قابل قدردانی و موجب ناامیدی دشمنان است.
ناجا آماده انتقال دانش و مهارت به سوریه است

دانلود سریال و آهنگ