می‌خواهند با تجزیه واحدهای سیاسی در منطقه قدرت ایران را مهار کنند/ ۵۷ درصد مرز دریایی کشور ۹۳ درصد صادرات انجام می‌دهد

می‌خواهند با تجزیه واحدهای سیاسی در منطقه قدرت ایران را مهار کنند/ ۵۷ درصد مرز دریایی کشور ۹۳ درصد صادرات انجام می‌دهد

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه شهرهای مهم دنیا در کنار دریا ساخته شده‌اند، گفت: در کشور ما این اتفاق نیفتاده و ۶۳ درصد از مرزهای زمینی ما فقط ۷ درصد صادرات را انجام می‌دهند و این در حالیست که ۵۷ درصد مرز دریایی ۹۳ درصد صادرات را انجام می‌دهد.

می‌خواهند با تجزیه واحدهای سیاسی در منطقه قدرت ایران را مهار کنند/ ۵۷ درصد مرز دریایی کشور ۹۳ درصد صادرات انجام می‌دهد

(image)

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه شهرهای مهم دنیا در کنار دریا ساخته شده‌اند، گفت: در کشور ما این اتفاق نیفتاده و ۶۳ درصد از مرزهای زمینی ما فقط ۷ درصد صادرات را انجام می‌دهند و این در حالیست که ۵۷ درصد مرز دریایی ۹۳ درصد صادرات را انجام می‌دهد.
می‌خواهند با تجزیه واحدهای سیاسی در منطقه قدرت ایران را مهار کنند/ ۵۷ درصد مرز دریایی کشور ۹۳ درصد صادرات انجام می‌دهد

خرید بک لینک

wolrd press news