«میشل تمر» رئیس جمهور موقت برزیل شد

«میشل تمر» رئیس جمهور موقت برزیل شد

پس از تعلیق ۶ ماهه رئیس جمهور برزیل، میشل تمر، رئیس جمهور موقت این کشور کار خود را آغاز کرد.

«میشل تمر» رئیس جمهور موقت برزیل شد

(image)

پس از تعلیق ۶ ماهه رئیس جمهور برزیل، میشل تمر، رئیس جمهور موقت این کشور کار خود را آغاز کرد.
«میشل تمر» رئیس جمهور موقت برزیل شد

خرید بک لینک

سپهر نیوز