میزان سزارین در دانشکده علوم پزشکی آبادان پنج درصد کاهش یافته است

میزان سزارین در دانشکده علوم پزشکی آبادان پنج درصد کاهش یافته است

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: دانشکده علوم پزشکی آبادان در شاخص کاهش سزارین نیز سال گذشته با پنج درصد کاهش از ۳۷ به ۳۲ درصد رسیدیم که رقم خوبی در سطح کل کشور است.

میزان سزارین در دانشکده علوم پزشکی آبادان پنج درصد کاهش یافته است

(image)

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: دانشکده علوم پزشکی آبادان در شاخص کاهش سزارین نیز سال گذشته با پنج درصد کاهش از ۳۷ به ۳۲ درصد رسیدیم که رقم خوبی در سطح کل کشور است.
میزان سزارین در دانشکده علوم پزشکی آبادان پنج درصد کاهش یافته است

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

میهن دانلود