مچ اندازی کروات ها بدون برنده به پایان رسید/ پرسپولیس باز هم امتیاز از دست داد

مچ اندازی کروات ها بدون برنده به پایان رسید/ پرسپولیس باز هم امتیاز از دست داد
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال در حالی که تا دقایق پایانی از سپاهان پیش بود، در نهایت به تساوی رضایت داد تا خود را آماده بازی با الهلال عربستان کند.

مچ اندازی کروات ها بدون برنده به پایان رسید/ پرسپولیس باز هم امتیاز از دست داد

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال در حالی که تا دقایق پایانی از سپاهان پیش بود، در نهایت به تساوی رضایت داد تا خود را آماده بازی با الهلال عربستان کند.
مچ اندازی کروات ها بدون برنده به پایان رسید/ پرسپولیس باز هم امتیاز از دست داد