موفقیت‌های المپیک سیدنی را در ریو تکرار خواهیم کرد

موفقیت‌های المپیک سیدنی را در ریو تکرار خواهیم کرد

دبیرفدراسیون وزنه برداری گفت: برنامه ریزی های درست و منسجم و اردوهای منظمی برای ملی پوشان در راه آمادگی برای المپیک انجام شده است و امیدواریم موفقیت های المپیک سیدنی را در ریو تکرار کنیم.

موفقیت‌های المپیک سیدنی را در ریو تکرار خواهیم کرد

(image)

دبیرفدراسیون وزنه برداری گفت: برنامه ریزی های درست و منسجم و اردوهای منظمی برای ملی پوشان در راه آمادگی برای المپیک انجام شده است و امیدواریم موفقیت های المپیک سیدنی را در ریو تکرار کنیم.
موفقیت‌های المپیک سیدنی را در ریو تکرار خواهیم کرد

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی