موج خاموش به دنیای رسانه پیوست

موج خاموش به دنیای رسانه پیوست

سردبیر پایگاه خبری موج خاموش گفت: فضای مجازی یکی از مهمترین ابزارهای جنگ نرم دشمن محسوب می شود که هنوز به طور شایسته سازمان ها و ارگان های فرهنگی به حوزه تولید محتوا در آن ورود پیدا نکرده اند.

موج خاموش به دنیای رسانه پیوست

(image)

سردبیر پایگاه خبری موج خاموش گفت: فضای مجازی یکی از مهمترین ابزارهای جنگ نرم دشمن محسوب می شود که هنوز به طور شایسته سازمان ها و ارگان های فرهنگی به حوزه تولید محتوا در آن ورود پیدا نکرده اند.
موج خاموش به دنیای رسانه پیوست

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

موزیک سرا