مواد غذایی تراریخته موجب ناباروری می‌شوند

مواد غذایی تراریخته موجب ناباروری می‌شوند

تحقیقات اخیر دانشمندان نشان می‌دهد که مواد غذایی تراریخته یا دستکاری شده از طریق تغییر ژنتیکی موجب نقص در سیستم ایمنی بدن، ناباروری و پیری زودرس می‌شوند.

مواد غذایی تراریخته موجب ناباروری می‌شوند

(image)

تحقیقات اخیر دانشمندان نشان می‌دهد که مواد غذایی تراریخته یا دستکاری شده از طریق تغییر ژنتیکی موجب نقص در سیستم ایمنی بدن، ناباروری و پیری زودرس می‌شوند.
مواد غذایی تراریخته موجب ناباروری می‌شوند

دانلود فیلم جدید