مه گرفتگی در محورهای مازندران و هراز/ اعلام جاده های پرترافیک

مه گرفتگی در محورهای مازندران و هراز/ اعلام جاده های پرترافیک

رئیس پلیس راه راهور ناجا با اعلام ترافیک در برخی محورها از مه گرفتگی در محورهای مازندران و هراز خبر داد.

مه گرفتگی در محورهای مازندران و هراز/ اعلام جاده های پرترافیک

(image)

رئیس پلیس راه راهور ناجا با اعلام ترافیک در برخی محورها از مه گرفتگی در محورهای مازندران و هراز خبر داد.
مه گرفتگی در محورهای مازندران و هراز/ اعلام جاده های پرترافیک

بازی