مهدي رحمتي از هواداران و پيشكسوتان عذرخواهي كرد

مهدي رحمتي از هواداران و پيشكسوتان عذرخواهي كرد

كاپيتان تيم استقلال با انتشار نوشته اي در كانال شخصي خود در تلگرام نسبت به اتفاقهاي مسابقه ديروز واكنش نشان داد.

مهدي رحمتي از هواداران و پيشكسوتان عذرخواهي كرد

(image)

كاپيتان تيم استقلال با انتشار نوشته اي در كانال شخصي خود در تلگرام نسبت به اتفاقهاي مسابقه ديروز واكنش نشان داد.
مهدي رحمتي از هواداران و پيشكسوتان عذرخواهي كرد

بک لینک رنک 5

تلگرام